Dekvoorwaarden

De ter dekking aangeboden merries moeten vrij zijn van besmettelijke ziektes, alsook moeten zij uit een ziektevrij gebied komen. Ook moet een negatieve CEM test voorgelegd worden en deze uitslag mag niet ouder zijn dan 30 dagen. Uiteraard komt de merrie steeds zonder hoefbeslag naar de hengst.

Enkel merries ingeschreven in een door FEIF erkend stamboek kunnen in aanmerking komen, hiervoor vragen wij steeds bij aanmelding een kopie van het afstammingsbewijs.

Als er zich bij de merrie een ziekte of verwonding voordoet,  zal er een  dierenarts geraadpleegd worden, dit  steeds in samenspraak met de eigenaar van het paard, alsook op kosten van de merrie-eigenaar.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor beschadiging, verwondingen en eventuele dood van de merrie of het bijhorend zogend veulen, ongeacht wat de oorzaak hiervan is. Wij adviseren de  merriehouder zich hiervoor te verzekeren.

Als de merrie niet drachtig gescand is in het jaar van de dekking dan wordt er verder geen dekgeld aangerekend, als echter blijkt dat de merrie toch een veulen op de wereld zet dan zal alsnog het dekgeld moeten voldaan worden.

Wij behouden steeds het recht om de aangeboden hengst terug te trekken uit de dekdienst als gevolg van medische of andere geschillen.

Alle geschillen zullen juridisch bekrachtigd worden onder de Belgische wetgeving.